X
تبلیغات
زمستان 89 - طرح درس روزانه درس دفاعی دوم دبیرستان

زمستان 89

تاسیس در زمستان 89 با موضوعات (علمی - اجتماعی - فرهنگی )

طرح درس روزانه درس دفاعی دوم دبیرستان

 

                                                                                                         

                                                  طرح درس آمادگی دفاعی  مبتنی بر IT 

               

مشخصات

 

طرح درس : آمادگي دفاعي                              

موضوع درس: آشنايي با دفاع                          

منابع: كتاب درسي ،سايتهاي مختلف دراينترنت،نرم افزار  

 

 

                     پايه :    دوم دبیرستان   

       تاریخ اجرا :  ......

                 مدت جلسه : يك جلسه آموزشي

               تهيه كننده : 

 

 

هدف كلي

 

- آشنايي با دفاع و انواع آن

 

اهداف رفتاري

 

-   دفاع را تعريف كند.

-   انواع دفاع را نام ببرد.

-   دفاع غريزي را با ذكر مثال توضيح دهد.

-   دفاع آگاهانه را با ذكر مثال توضيح دهد.

-   دفاع غريزي را با دفاع آگاهانه مقايسه نموده ، شباهتها و تفاوتهاي آنها را ذكر نمايد.

-   اهميت آمادگي دفاعي را از ديدگاه قرآن كريم توضيح دهد.

-   نتايج و برداشتهاي خود را از آيات قرآن كريم در مورد اهميت دفاع بيان نمايد.

-   نظر خود را در ارتباط با پيامدهاي حاصله كه براي يك ملتي كه آمادگي دفاعي در برابر دشمن را نداردمي توان تصور نمود ارائه دهد.

-   علت سفارش پيامبر اسلام (ص) به آموزش شنا و تير اندازي به فرزندان را توضيح دهد.

-   چند تكنيك براي دفاع از خود در مواقع خطر و يا بروز حوادث ارائه دهد.

 

مفاهيم

 

-   دفاع (Defence) – دفاع غريزي (Natural Defence)

-   دفاع آگاهانه (awavely Defence) آمادگي دفاعي (Defence Readiness)

 

امكانات ورسانه ها

 

-   كتاب درسي

-   رايانه با امكان ارتباط و دسترسي به اينترنت ( آدرسي پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با درس)

-   نرم افزارهاي مرتبط با محتواي درس

-   واژه نامه انگليسي به فارسي

-   تابلو

 

روشهاي تدريس

 

-   توضيحي

-   ياران در يادگيري

-   بحث گروهي

 

مهارتهاي مورد نياز

 

-   آشنايي با محيط windows

-   آشنايي با محيط (word , power point , Exell)office

-   آشنايي با Internet و چگونگي جستجو و دريافت اطلاعات

 

فعاليت هاي مقدماتي    مراحل اجرا ( ارزشيابي تشخيصي – آمادگي و ايجاد انگيزه – ارائه تدريس)

                                                                                  مراحل اجرا


پس از ورود به كلاس ، سلام و احوالپرسي ، حضور و غياب و بررسي وضعيت فيزيك و رواني فراگيران موضوع درس را بر روي تابلو مي نويسيم . براي كسب اطلاع از سطح علمي فراگيران در رابطه با دفاع از آنها مي خواهيم در ابتدا به سؤالات زير به صورت فردي (5دقيقه) و سپس به صورت تيمي (10 دقيقه)پاسخ دهند:

-دفاع را تعريف كنيد.

- انواع دفاع را نام ببريد.

- چرا آمادگي دفاعي اهميت دارد توضيح دهيد.

در ادامه منشي هر تيم پاسخ سؤالات تيم خود را به ( مدت سه دقيقه) به كلاس ارائه مي نمايد. در ادامه از فراگيران مي خواهيم به اسلايد هايي كه در اين رابطه تهيه شده نگاه كرده و در پايان به مدت 10 دقيقه برداشت خود را از اسلايد ها يادداشت نمايند. اين گام آمادگي و ايجاد انگيزه بوده و فراگيران را براي ورود به درس آماده مي كند.درادامه فراگيران در تيمهاي سه نفري قرار گرفته و بصورت گروهي برداشتهاي خود را تكميل و اصلاح نمايند. منشي هر تيم خلاصه پاسخ هاي حاصله از نظرات تيم را به كلاس ارائه مي دهد. سپس تيمها در پشت سيستم هاي رايانه اي قرار گرفته وكتاب درسي خود را باز و ضمن مطالعه درس مفاهيم كليدي آن را در جدولي در برنامه word  ذخيره نمايند . اين مفاهيم در اين مرحله نيز در رايانه ها جستجو شده و اطلاعات حاصله راجع به درس را ضمن ذخيره كردن آدرسهاي آن در پوشه اي به نام تيم خود در My document ذخيره نمايند. در طي انجام اين فعاليت مدير يادگيري (معلم) مي تواند ملاكهايي را جهت استفاده از پايگاه هاي معتبر به صورت اسلايد نمايش دهد و از فراگيران بخواهد با توجه به اين ملاكها سراغ هر پايگاه و هر دسته اطلاعاتي نروند. پس از ذخيره اطلاعات كسب شده دراين مرحله منشي هر تيم در مدت زمان كوتاهي ( 5 دقيقه) خلاصه اي از فعاليت انجام شده در تيم مربوط را به كلاس ارائه مي دهد. در اين مرحله ، گام كاوش و جستجو پايان مي پذيرد و فراگيران وارد گام سوم، توسعه و تعميق مي شوند. با توجه به اطلاعات جستجو شده و مورد تأييد كلاس، فراگيران اطلاعات حاصله را گسترش و عمق بخشيده و آن را در قالبهاي مختلف مقاله، نشريه ، بروشور ، جدول ، نمودار و ... درآورده و ضمن ذخيره سازي آن در پوشه ي مربوط به تيم خود آن را سازماندهي كرده و به كلاس و مدير يادگيري ارائه دهند . در ضمن ارائه مطالب در مرحله توسعه و تعميق فراگيران به اطلاعات جديد تر و تازه تري با قالب بنديهاي تازه تر دست مي يابند كه اين مجموعه اطلاعات مي تواند فراتر از مطالب كتاب و درس آنها باشد.

 

خلاصه و جمع بندي- ارزشيابي پاياني

 

هر تيم بطور داوطلبانه خلاصه اي از آنچه را كه بدست آورده است نوشتن روي تابلو ي كلاسي و يا نمايش تصويري(اسلايد و ... ) به كلاس ارائه مي نمايد.

ارزشيابي در اين نوع تدريس از نوع ارزشيابي فرايند مدار بوده و در ضمن انجام فعاليتها و ارائه آن بر كلاس (به صورت فردي و تيمي) توسط مدير يادگيري صورت خواهد گرفت، براي انجام ارزشيابي پاياني مدير  يادگيري مي تواند دوالي سه سوال طرح نموده و از فراگيران بخواهد بطور مكتوب و يا شفاهي به آن پاسخ دهند . سؤالات مي تواند مواردي از اين دست باشد:

-       دفاع را تعريف كنيد.

-       انواع دفاع را باذكر مثال توضيح دهيد.

-       اهميت آمادگي دفاعي را شرح دهيد.

-       و ...

 

تعيين تكليف

 

-       مطالعه درس براي جلسه آينده

-       تحقيق و پژوهش پيرامون« اهميت دفاع از ديدگاه قرآن ، نهج البلاغه و احاديث» ، تهيه مقاله (تكنيكهاي دفاع شخصي، تهيه آلبوم عكس از انواع دفاع در موجودات زنده و... . ).

-       تكميل فعاليتهاي كلاسي و ارائه ي آن بصورت مكتوب ، نرم افزاري و ... به مدير يادگيري .

-       معرفي چند سايت جهت مراجعه و استفاده از اطلاعات آنها.

 

+ نوشته شده در  جمعه 1389/11/01ساعت 1:29  توسط عیوضی  |